Tải Top Cleaner miễn phí
Trusted

Tải Top Cleaner miễn phí

Năng suất / By barfoster5
Cập nhật: 25 tháng 4, 2018
Cài đặt 1.000+
Version hiện tại 1.0.1
Yêu cầu Android 25 tháng 4, 2018

Mô tả Top Cleaner v1.0.1

Has your phone become laggy and lack of space? Top Cleaner is clean master, always keep your device running like new!!

Top Cleaner Highlights:

✰ Junk Files Cleaner
Helps analyze and safely remove the junk files that take up your memory and storage space. Clean with only 1-tap, free up space and boost phone speed.

✰ CPU Cooler
Analyze CPU usage and stop overheating apps to cool down CPU temperature, with only 1-tap.

✰ Phone Booster
A quick booster to free up RAM, clean background tasks.
This app uses the Accessibility permission.

Đã điện thoại của bạn trở nên bị lag và thiếu không gian? Lên trên Cleaner là bậc thầy trong sạch, luôn luôn giữ thiết bị của bạn chạy như mới !!

Đầu nổi bật Cleaner:

✰ Junk Files Cleaner
Giúp phân tích và loại bỏ một cách an toàn các tập tin rác chiếm không gian bộ nhớ và lưu trữ của bạn. Sạch với chỉ 1-tap, giải phóng không gian và tăng tốc độ điện thoại.

✰ CPU Cooler
Phân tích sử dụng CPU và ngăn chặn quá nóng ứng dụng để làm mát xuống nhiệt độ CPU, với chỉ 1-tap.

✰ Điện thoại Booster
Một tăng cường nhanh chóng để giải phóng RAM, nhiệm vụ nền sạch.
Ứng dụng này sử dụng giấy phép tiếp cận.


Tìm kiếm: Tải Top Cleaner, tải ứng dụng Top Cleaner miễn phí , tải Top Cleaner cho điện thoại, tải Top Cleaner bản mới nhất, Tải Top Cleaner về máy, tải ứng dụng Top Cleaner miễn phí

Xem thêm
Download

Khách hàng đánh giá cho Top Cleaner

4,4
143
5
4
3
2
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

DMCA.com Protection Status